Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2017-74)

Diarienummer: NSV CCL 2017-74

[2017-09-18]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria

Man i 60 årsåldern som utreds med cellprovtagning via punktion av prostatakörteln på urologiska kliniken. Dagen efter provtagningen får patienten feber och frossa. Efter telefonkontakt med  urologiska kliniken hänvisas patienten till akutmottagningen för bedömning. På akutmottagningen undersöks patienten och då provtagning inte visade tecken på allvarlig infektion beslutades att avvakta. Då patienten försämras kontaktar han ånyo urologiska kliniken och blir inlagd och får antibiotikabehandling och blir återställd. Infektionen är en känd komplikation till punktion av prostatakörteln och här har skett en fördröjning av adekvat antibiotika behandling.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, tfn 010-1048254