Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2017-144)

Diarienummer: CCL 2017-144

[2017-07-19]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en äldre patient med demensdiagnos. Patienten ramlar i hemmet och söker vård fem dagar efter fallet. Patienten undersöks och bedömningen blir att patienten har fått skada på mjukdelarna. Planeras för uppföljning per telefon en vecka senare.

Två dagar efter besöket ringer patienten och önskar förnyat recept vilket ombesörjs. Ytterligare fyra dagar senare ringer närstående då patienten har tilltagande smärtproblematik. Erhåller ett besök nästkommande dag där framkommer det att patienten har varit sängliggande med smärtor.

Patienten skickas med ambulans till US för att erhålla en röntgenundersökning. Röntgen visar att patienten har ett lårbensbrott (collumfraktur). Patienten opereras och genomgår nu rehabilitering.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46