Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2017-119)

Diarienummer: CCL 2017 - 119

[2017-06-30]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som behöver utredas vidare på grund av misstanke om leversjukdom. Remiss skickas till specialistklinik, innan det planerade besöket lämnar patienten blodprover. Provsvar signeras, som bland annat påvisar ett för högt blodsockervärde. Patienten avbokar det planerade läkarbesöket och erbjuds en tid till specialistsjuksköterska för undersökning av levern. Undersökningen genomförs, svar på blodprover diskuteras inte vid besöket.  Svar ges till inremitterande klinik.  Fortsatta kontroller därstädes, ny remiss skrivs till specialistklinik då man beroende på svar på tidigare undersökning önskar en fortsatt utredning. Remissen prioriteras som en besök inom 3 månader. Innan besöket tas nya blodprover som visar ett högt blodsockervärde, patienten har diabetes. Diagnosen och omhändertagandet av patientens diabetes har fördröjts med åtta månader.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, 010 - 103 73 46