Region Östergötland

Felaktig läkemedelsbehandling (NSV Cl 52/2017)

Diarienummer: NSV Cl 52/2017

[2017-10-04]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Kvinnlig patient i 35 årsåldern som söker jourcentral i juni för smärtor i bröstkorgen. Har tidigare bedömts på akutmottagningen för samma besvär och det är känt att patienten är gravid i v 31. Ordineras av behandlande läkare på jourcentralen inflammationshämmande läkemedel i tablettform och recept förskrives. Behandling med inflammationshämmande läkemedel är olämplig vid graviditet vilket uppmärksammas i samband med ny kontakt med sjukvården i juli och behandlingen avslutas.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, tfn 010-1048254

IVO bedömning/beslut 2017-10-31, dnr 8.1.1-35129/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.