Region Östergötland

Fallskada i samband med sjukhusvård (NSV Cl 68/2017)

Diarienummer: NSV Cl 68/2017

[2017-08-29]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria.
Man i 80-årsåldern som i maj utreds inneliggande med övervakning av hjärtrytmen på grund av episoder av medvetandeförlust i hemmet. Andra vårddygnet faller patienten och ådrar sig en fraktur på höger arm samt i höger bäcken. Underarmsfrakturen behandlas med gipsskena och bäckenfrakturen behandlas med avlastning samt smärtstillande i samråd med ortoped.

Vid uppföljning i juli är bägge frakturerna i läkning.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, 010-104 74 64

IVO bedömning/beslut 2017-09-07, dnr 8.1.1-30911/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet