Region Östergötland

Fallskada i samband med sjukhusvård (CCL 2017-55)

Diarienummer: CCL 2017-55

[2017-07-13]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som vårdas efter en större canceroperation. Operationen går bra, på efternatten blir patienten mer och mer förvirrad. Omhändertas och lugnar ned sig något på efternatten och somnar. Vid en tillsyn befinner sig inte patienten på sitt rum. Patienten har öppnat en dörr som är larmad och har ramlat nedför en spiraltrappa. Akutlarmar och inom kort kommer narkosläkare samt medicinjour till patienten. Patienten förs till akutmottagningen för vidare behandling och utredning. Sårskada som sys, utredningen med skiktröntgen av huvud och nacke är normal. Överförs till intensivvårdsavdelning för övervakning. Patienten har inte fått men av det inträffade.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46