Region Östergötland

Fallskada i samband med sjukhusvård (CCL 2017- 135)

Diarienummer: CCL-135

[2017-06-20]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en äldre multisjuk patient som på grund av försämring i sin grundsjukdom inläggas för vård och behandling. Behandling samt kontroller initieras och genomförs. Fallriskbedömning med åtgärdsplan görs och dokumenteras i samband med inläggningen. Patienten går upp på efternatten, personal hör detta men innan man nått patienten har denne ramlat. Undersökning visar att patienten erhållit en lårbenshalsfraktur (collumfraktur). Opereras framgångsrikt och väntar nu på annat boende.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46