Region Östergötland

Extraktion av fel tand (FTV 2017-28)

Diarienummer: Dnr FTV 2017-28

[2017-06-09]

Förtroendetandläkare Håkan Rofors vid Folktandvården i Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria.

Ärendet gäller extraktion (utdragning) av fel permanent tand.

Tandläkaren upptäckte vid undersökning att en av de permanenta framtänderna i överkäken hade en avvikande form och att det dessutom fanns ett extra tandanlag ej helt frambrutet i samma område.

Efter konsultation med specialisttandvården bestämdes att det extra tandanlaget och en mjölktand skulle extraheras. Av misstag extraherade tandläkaren den permanenta frambrutna tanden med avvikande form och mjölktanden. Misstaget upptäcktes genast och tanden sattes direkt tillbaka igen och fixerades mot granntänderna .

Tanden kommer att följas upp med kontroller för senare beslut om den kan behållas eller om det extra anlaget kan användas istället.

Noggrann information gavs till föräldrarna i samband med behandlingen.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Håkan Rofors, telefon: 010-104 88 04