Region Östergötland

Anmälan om försenad diagnos (FTV 2017-38)

Diarienummer: FTV 2017- 38

[2017-08-23]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en försenad diagnos av en cystisk förändring i överkäken hos ett barn. Cystan härleds till en överkäkstand vars nerv ej längre är vital. Inga andra symptom fanns.  Förändringen kunde ses på röntgenbilder från slutet av 2013 och på röntgenbilder 2015. 2017 i maj upptäcktes cystan, som hade växt, på grund av att patienten blivit remitterad för ett annat problem till en specialistklinik och där nya röntgen togs.

På den behandlande kliniken tas röntgenbilder av assistenter och därefter granskas de av vårdansvarig personal.  En genomgång har gjorts på kliniken för hur röntgengranskningen ska gå till väga. Den har gjorts i dokumentform och ska följas så att liknande händelse ej uppstår igen. Följer man denna är risken minimal att något missas även vid hög arbetsbelastning. Man ska även titta på arbetssituationen och se vad som kan göras för att minska stress/arbetsbelastning på kliniken.

Patienten är vidareremitterad till avdelningen för Käkkirurgi, US.

För mer information kontakta:
förtroendetandläkare Kristina Hult, telefon: 010-103 19 71