Region Östergötland

Anmälan om försenad diagnos (FTV 2017-29)

Diarienummer: FTV 2017-29

[2017-08-21]

Förtroendetandläkare Håkan Rofors vid Folktandvården i Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria.

Ärendet gäller försenad diagnos av två stycken kariesangrepp på de bakersta kindtänderna i överkäken. Kariesangreppen upptäcktes vid en undersökning våren 2017 på en nu 19 årig flicka men syns på röntgenbilder två respektive fyra år tidigare. Det som försvårat diagnosen är förmodligen att patienten haft en fast tandställning under delar av den aktuella perioden.

Det ena kariesangreppet var så djupt att man valde att ta bort tanden med avsikt att den ej frambrutna visdomstanden ska kunna få möjlighet att vandra fram på den borttagna tandens plats. Den andra tanden behandlas nu med risk att den måste rotfyllas.

Patienten har under den aktuella tiden gått på tre olika kliniker; två allmäntandvårdskliniker och en specialistklinik.

Alla tre cheferna har redogjort för hur detta ska följas upp med intensifierad kalibrering och röntgenanalysanalys på sina respektive enheter. Involverade behandlare har också gett sina versioner av sina delar i behandlingarna

En händelseutredning har genomförts.

För mer information kontakta:
förtroendetandläkare Håkan Rofors, telefon: 010-104 88 04