Region Östergötland Man med filmkamera i ett serverrum

Pressrum

Välkommen till Region Östergötlands pressrum.

Här kan du som är journalist ta del av våra nyheter, pressmeddelanden och
pressinbjudningar, söka i diariet och hämta bilder som är fria för publicering.

Välkommen att höra av dig till pressekreteraren om du har frågor. Du kan också kontakta pressjouren, som är tillgänglig dygnet runt alla dagar och nås via växeln 010-103 00 00.

 • Med erfarenhet av Syriens traumavård

  I Aleppo tog Mounir Arouk hand om patienter med skador och trauman från explosioner och terrordåd. "I Sverige ser vi sällan dessa patienter men trafikolyckor är också trauman för kroppen", säger barnkirurgen som numera arbetar på Universitetssjukhuset i Linköping.

  22 januari 2020


 • AFA-medel till forskning om svetsares arbetsmiljö

  Stefan Ljunggren, yrkeshygieniker i Region Östergötland, får 1 880 000 kronor för att kartlägga svetsares exponering för kemiska ämnen och undersöka hur arbetsmiljön påverkar deras hälsa. Forskningsprojektet är ett av tretton i landet som har beviljats sammanlagt 29 682 000 kronor av AFA Försäkring.

  20 januari 2020


 • Händelö Eco Industrial Park blir centrum för industriell och urban symbios

  Nu startar ett EU-finansierat projekt i syfte att utveckla det världsomtalade Händelö Eco Industrial Park i Norrköping till ett centrum och föredöme för industriell och urban symbios. Det övergripande målet är att visa vägen till ett mer lönsamt och energi- och resurseffektivt näringsliv och samhälle.

  15 januari 2020


 • Vreta utbildningscentrum stängt efter ladugårdsbrand

  En ladugårdsbyggnad med ett 100-tal mjölkkor och cirka 30 kalvar vid Vreta utbildningscentrum utanför Linköping brann ner till grunden natten tidigt på onsdagsmorgonen. Inga människor har kommit till skada.

  15 januari 2020


 • Dags att söka Forsknings-ALF

  Nu kan du som är disputerad och anställd i Region Östergötland eller vid Linköpings universitet söka medel inom Forsknings-ALF. Utlysningen är öppen till den 13 februari.

  14 januari 2020


 • Uteblivande från tandvården kommer att kosta

  Ungefär sex procent av Folktandvårdens vårdtid försvinner på grund av att patienter uteblir. För att komma till rätta med problemet skärps nu kraven på betalning efter uteblivet besök.

  14 januari 2020


 • Kortare vårdtid med äldremottagningar i primärvården

  Genom att ta ett helhetsgrepp kring äldres hälsa har antalet vårddagar i slutenvården för den aktuella gruppen minskat med 17 procent. Det visar projektet Riktad primärvård för äldre, vars resultat presenterades under fredagen. ”Det här är mycket positivt”, säger Mara Kosovic, chef för Primärvårdscentrum.

  10 januari 2020


 • Klart med chef för nybildat Psykiatricentrum

  Bjarne Olinder blir centrumchef vid det nya Psykiatricentrum som bildades den 1 januari. Han har arbetat i Östergötland i trettio år, främst inom psykiatrin i västra och östra länsdelarna.

  9 januari 2020


 • Dags att söka utbildningstjänst

  Nu har du som är grundutbildad sjuksköterska återigen chansen att gå specialistutbildning och behålla din grundlön medan du studerar. Den 6 januari öppnade ansökan till höstens utbildningstjänster.

  7 januari 2020


 • Stärkt traumavård med ökat samarbete

  En väg in för alla patienter som behöver traumavård på Universitetssjukhuset i Linköping. Det är ett resultat av projektet Traumacentrum US, en ny satsning som ska hålla ihop och stärka vården av traumapatienter.

  3 januari 2020


Kontakt

Bild på Bodil Knuthammar

Bodil Knuthammar

Pressekreterare

010-103 94 88

0702-93 13 34

e-post

Region Östergötlands kalendarium