Landstinget i Östergötland Man med filmkamera i ett serverrum

Pressrum

Välkommen till Region Östergötlands pressrum.

Här kan du som är journalist ta del av våra nyheter, pressmeddelanden och
pressinbjudningar, söka i diariet och hämta bilder som är fria för publicering.

Välkommen att höra av dig till pressekreteraren om du har frågor. Du kan också kontakta pressjouren, som är tillgänglig dygnet
runt alla dagar och nås via växeln 010-103 00 00.

 • Sverige tar över ordförandeskapet i internationellt nätverk

  Margareta Kristenson från Region Östergötland har valts till styrelseordförande för det internationella HPH-nätverket, The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services. ”Det ger oss ökade möjlighet till internationella utbyten, men också till att påverka utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i olika delar av världen”, säger hon.

  21 juni 2018


 • Botniska korridoren föreslås bli inkluderad i de transeuropeiska näten för transport

  I samband med EU-kommissionens förslag om en ny långtidsbudget har en rad programförslag presenterats. Den 6 juni publicerades förslaget om Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, och i den nya budgeten samt programbeskrivningen inkluderas en ny svensk sträckning i de transeuropeiska näten för transport (TEN-T): Narvik/Uleåborg-Luleå-Umeå-Stockholm.

  20 juni 2018


 • Finland och Sverige undertecknar europeiskt avtal om Superdatorer och datainfrastruktur

  Finland och Sverige har undertecknat den så kallade EuroHPC-deklarationen och ansluter sig därmed till ett flertal europeiska länder som redan ingår den nationella och europeiska överenskommelsen som ska satsa på utveckling av högkvalitativa datorer och datainfrastruktur i Europa.

  20 juni 2018


 • Sveriges hälso- och sjukvård i topp enligt ny internationell jämförelse av SKL

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen genomfört en jämförelse av hälso- och sjukvården i 12 EU-länder samt Norge, USA och Kanada. Resultatet placerar Sverige i topp i jämförelsen där SKL framförallt har tittat på ländernas medicinska resultat, effektivitet och väntetider.

  20 juni 2018


Kontakt

Bild på Bodil Knuthammar

Bodil Knuthammar

Pressekreterare

010-103 94 88

0702-93 13 34

e-post

Region Östergötlands kalendarium