Landstinget i Östergötland

Livsmedel och livsmedelsstrategi

 Händer, bestick och mat

Vid regionens sjukhus tillagas och serveras cirka 2000 måltider  per dag. Lunnevads folkhögskola och Vretagymnasiet har egna skolkök där de tillagar ungefär 550 måltider per dag. Därutöver tillkommer frukost och mellanmål.

Varje portion mat kräver mycket resurser från råvara till färdig måltid. En viktig uppgift för Region Östergötland är också att arbeta för att minska mängden mat som slängs. Den mat som kastas på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och på Universitetssjukhuset i Linköping återvinns till biogas. Livsmedelsproduktion påverkar också miljön i form av övergödning och spridning av kemiska bekämpningsmedel. För att minska miljöbelastningen och bidra till en giftfri miljö vill Region Östergötland öka andelen ekologiska livsmedel från dagens 36 procent till minst 50 procent år 2018. Redan nu är till exempel mjölk, bananer och i stort sett allt kaffe i Region Östergötland ekologiska.

Regional livsmedelsstrategi

Regional livsmedelsstrategi Östergötland är ett viktigt steg för att skapa ett livskraftigt Östergötland. Ett av målen är att öka användningen av svenska och lokala råvaror. Vreta Kluster har fått uppdraget att koordinera arbetet för den regionala livsmedelsstrategin. 

Kontakt

Bild på Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Miljöstrateg

010-10 304 06

e-post