Region Östergötland

Energi

Bilden visar vindkraftverk på en slätt

Region Östergötlands verksamheter använder en stor mängd energi i form av el, värme och kyla.

Energin används till uppvärmning, kylning och drift av sjukhus, vårdcentraler och kontor. Medicinteknisk utrustning, belysning och datorer är andra exempel på vad som kräver energi.

Region Östergötland arbetar aktivt för att minska den påverkan på klimatet som användning av energi innebär. Arbetet görs både i den egna verksamheten och utåt genom att utveckla och driva projekt och utbildningar för kommuner, företagare och invånare i länet.

En viktig åtgärd är att se till att el och värme ska komma från förnyelsebara energikällor. Därför köper Region Östergötland el som är producerad av biobränsle, vindkraft och vattenkraft. Det betyder att elanvändningen är fossilfri. Regionen använder framförallt fjärrvärme, som till stor del är fossilfri. Den kyla som används kommer från fjärrkyla och från eldrivna kylmaskiner.

En energiomställning ger också möjligheter att skapa nya tekniska lösningar och innovationer som bidrar till fler arbetstillfällen och tillväxt för länets gröna företag. 

Region Östergötland gör regelbundna genomgångar av sina fastigheter ur energisynpunkt. Exempelvis kontrolleras värme, ventilation och belysning för att se var det kan göras förbättringar för att minska energianvändningen. Vid om- och nybyggnationer arbetar regionen också för energieffektiva lösningar. Några exempel är välisolerade väggar och energisnåla fönster.

Kontakt

Bild på Emma Lewau

Emma Lewau

Verksamhetschef hållbarhetsenheten

010-103 35 38

e-post

Andra webbplatser