Region Östergötland Ledmärke på Östgötaleden

Miljö

Region Östergötlands verksamheter påverkar miljön och klimatet på många sätt.

Region Östergötlands arbetar med att förebygga ohälsa och hjälpa den som är sjuk. En bra miljö med ren luft, rent vatten och en giftfri mark är en förutsättning för att kunna leva och behålla en bra hälsa. Därför har Region Östergötland också ett stort ansvar för att bidra till en hållbar utveckling i hela länet. Målet är att vår verksamhet ska vara klimatneutral och giftfri, så att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö.

För att skapa en klimatneutral verksamhet arbetar Region Östergötland för att minimera utsläpp som påverkar klimatet och för att kompensera för de utsläpp som ändå måste ske. Vi arbetar aktivt för nå en giftfri miljö genom hållbar läkemedelsanvändning och genom att fasa ut farliga ämnen i material och produkter.

Miljöarbetet sker inom flera områden och särskilt viktiga är produkter och avfall, energi, kemikalier, läkemedel och transporter.

Kontakt

Bild på Emma Johansson

Emma Johansson

Verksamhetschef miljö

010-103 35 38

0722-11 02 10

e-post