Region Östergötland

Kostnader för hälso- och sjukvård

 

Glad operationssjuksköterska

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att arbeta för en god hälsa hos befolkningen och en god hälso- och sjukvård.

Totalt beställer nämnden hälso- och sjukvård för 13 miljarder kronor under ett år och svarar därmed för den största delen av Region Östergötlands kostnader.

Nästan hälften av pengarna används till närsjukvård och knappt hälften av dessa används i sin tur till primärvård (vårdcentraler). 39 procent går till länsövergripande specialistsjukvård. Det är den typ av vård som de flesta människor inte behöver så ofta; till exempel kirurgi eller cancervård. I den del i tabellen som beskrivs som övrigt ingår främst sjukresor, folkhälsoarbete och smittskyddsverksamhet.

Kostnader för hälso- och sjukvård

Kostnad

Andel i procent

Länsövergripande specialistsjukvård    39%
Specialistsjukvård inom närsjukvård 27%
Primärvård 19%
Högspecialiserad regionsjukvård 8%
Tandvård 2%
Övrigt 5%

 

Kostnader per sjukdomsgrupp 2021

Om kostnaderna för hälso- och sjukvård istället beskrivs per sjukdomsgrupp ser de ut så här:

Sjukdomsgrupp

Andel av kostnad i procent

Hjärt-/kärlsjukdomar 10%
Psykiska sjukdomar 10%
Tumörsjukdomar 9%
Skador och förgiftningar 8%
Sjukdomar i rörelseorganen 6%
Matsmältningsorganens sjukdomar     5%
Ej registrerat 5%
Andningsorganens sjukdomar 4%
Nervsystemets sjukdomar 3%
Sjukdomar i urin- och könsorganen 3%
Endokrina sjukdomar 3%
Koder för särskilda ändamål (covid-19) 3%
Hudsjukdomar 2%
Graviditet och förlossning 2%
Övriga sjukdomar 27%

Kontakt

Bild på Josefin Bjäresten

Josefin Bjäresten

Ekonomidirektör

010-103 39 67

0702-69 12 96

e-post