Region Östergötland

Intäkter

Den största delen av Region Östergötlands intäkter kommer från den skatt som invånarna i Östergötland betalar och bidrag från staten.

Landstingsskatten är 10,70 procent år 2019. Det innebär att 10,70 kronor av varje hundralapp som en invånare i Östergötland tjänar används till Region Östergötlands verksamhet. Varje invånare i länet betalar i snitt cirka 20 000 kronor per år i skatt till Region Östergötland. 

De vårdintäkter som Region Östergötland får kommer från den sjukvård som säljs till andra regioner och landsting, främst till Kalmar och Jönköping.
En procent av regionens intäkter kommer från patientavgifter för hälso- och sjukvård. Finansiella intäkter är avkastning på placerade pengar.

Övriga intäkter är sålda varor (till exempel laboratorieprover) och tjänster (till exempel när någon föreläser eller är konsult åt ett annat landsting). 

Intäkter 2019

 Klicka på bilden för att se ett större diagram.

Kontakt

Bild på Josefin Bjäresten

Josefin Bjäresten

Ekonomidirektör

010-103 39 67

0702-69 12 96

e-post