Region Östergötland Ipad med årsredovisning på skärmen som ligger på några dokument

Ekonomi

Att driva Region Östergötlands verksamheter under ett år kostar omkring 20 miljarder kronor. Det är politikerna i regionen som ansvarar för de pengarna och som bestämmer vad de ska användas till.

Den största delen av pengarna, cirka 70 procent, används till hälso- och sjukvård. Den övriga delen används bland annat till kollektivtrafik, forskning och utveckling, utbildning och regional utveckling.
Kostnaden för regionens verksamheter finansieras främst av den skatt som invånarna i Östergötland betalar och av bidrag från staten. 
 
Region Östergötland är en av de mest effektiva regionerna i Sverige. Det innebär att Region Östergötland har bra resultat inom områdena medicinsk kvalitet, patienterfarenheter och tillgänglighet, samtidigt som kostnaderna är låga jämfört med de flesta andra regioner och landsting i landet. Detta enligt de nationella Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar varje år. I Öppna jämförelser jämför SKR kvaliteten och effektiviteten i hälso-och sjukvården i de olika regionerna och landstingen i Sverige.

Kontakt

Bild på Josefin Bjäresten

Josefin Bjäresten

Ekonomidirektör

010-103 39 67

0702-69 12 96

e-post