Vision 2020 - nya Vrinnevisjukhuset

 Om Vision 2020

Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska leda till det nya Vrinnevisjukhuset – ett modernt akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning.

Sjukhuset ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö.

  • Renovering av avloppsledningar kan avge lukt

    Från och med måndag den 19 mars och cirka två veckor framåt pågår renovering av avloppsrören i en del av kulverten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Rörledningarna renoveras från insidan med en typ av plast. Denna kan avge en lukt som är ofarlig men inte doftar så gott.

    19 mars 2018


  • Nya akuten på Vrinnevisjukhuset invigd

    Nu är den nya akutmottagningen och ambulansintaget på Vrinnevisjukhuset i Norrköping invigt. Akutsjukvården för både barn och vuxna samlas i moderna lokaler med ny röntgendiagnostik. ”En oerhört rolig fredagseftermiddag”, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

    9 mars 2018