Landstinget i Östergötland

Verksamhetsutveckling

Nya förutsättningar ger möjligheter att tänka nytt. Lokaler och verksamhet ska planeras så att nya arbetssätt ger bästa patientnytta utifrån givna resurser. För att uppnå detta pågår ett intensivt utvecklingsarbete på centrum, kliniker och enheter.

Centralt stöd för verksamhetsutveckling

Som ett stöd och komplement till ordinarie verksamhetsutveckling finns en central grupp som består av Pia Wange, Malin Leberfinger och Anna Parenmark. Gruppen initierar, faciliterar och driver utvecklingsarbete, både av övergripande karaktär och i samverkan med vårdenheterna.

Arbetet sker inom ramen för den befintliga utvecklings- och beslutsstrukturen med sjukhusledningen som övergripande uppdragsgivare. Utöver den centrala gruppen finns i varje centrum personer som fungerar både som resurs i utvecklingsprojekt och som kontaktperson för medarbetare lokalt.

Så här bedriver vi utvecklingsarbete

Övergripande seminarier bidrar till att inspirera och identifiera nya arbetssätt och utvecklingsområden. Genom verksamhetsnära arbetsdagar inför respektive omgång av lokalplanering tas förbättringsförslag fram på hur vi kan skapa förutsättningar för bättre samband, samverkan och flöden. Fokus i arbetet ligger på patientens perspektiv. Sju målområden är framtagna för verksamhetsutvecklingen:

  • Förbättrad tillgänglighet
  • Förbättrat vårdflöde – kortare ledtider
  • Förbättrad patientupplevelse- delaktighet / komfort
  • Ökad patientsäkerhet
  • Effektivt resursutnyttjande – samverkan lokaler/ kompetens ; effektiva vårdnära servicefunktioner
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Ständigt lärande – förutsättningar för FoUU

Exempel på innovationsmetod med filmat vårdscenario

På Intensivvårdsavdelningen(IVA) arbetar medarbetare med att effektivisera sina arbetssätt och utveckla dessa. Genom ett samarbete med verksamhetsutvecklare, Testbädden, Clinicum och Akutkliniken testas en metod med filminspelning av ett riktigt vårdscenario.

Med filmsekvensen som underlag kan flöden och rutiner analyseras internt och externa intressenter ges en inblick i vårdens vardag - och möjligheter att bidra med förbättringar eller utveckla nya lösningar. Du kan se filmen genom att klicka på bilden överst på sidan eller via länken här intill.

Kontakt

Bild på Stefan Anskär

Stefan Anskär

Överläkare, projektansvarig verksamhet Framtidens US

010-103 89 36

e-post