Landstinget i Östergötland

Byggetapper i Framtidens US

Fotograf: Sofia Andersson M&F Foto.

Framtidens US är egentligen ett samlingsnamn på flera olika byggprojekt som samsas och turas om på sjukhusområdet under ett decennium, fram till år 2021.

Etapp ett: Nybyggnader kring sjukhusblocket, 2010-2017

Etapp ett består framför allt av nybyggnation i anslutning till huvudblocket. Två huskomplex har byggts på den västra respektive östra sidan av sjukhuset. I mars 2015 kunde den första kliniken flytta in. Därefter har arbetet med att flytta verksamheter fortsatt efter hand som de nya lokalerna har blivit klara. Flyttarbetet fortsätter under 2017.

Under etapp ett har också sjukhusets två huvudentréer byggts om. Våren och hösten 2011 byggdes södra entrén ut för att fungera som US enda huvudingång under cirka fyra år. I norr har en helt ny entré byggts som stod klar i januari 2016. Utanför entrén ligger Hugo Theorells torg som blir en central plats på sjukhusområdet. Torget ger området ett mer öppet, ljust och välkomnande intryck. Vid norra infarten, från Lasarettsgatan, ska taxi och privatbilar också enkelt kunna hämta och lämna patienter och andra besökare. Ombyggnationerna av torget och infarten från Lasarettsgatan beräknas pågå fram till sommaren 2017. 

Etappen omfattar även byggnationerna av ett nytt parkeringshus som invigdes våren 2014, samt en ny väg på sjukhusets västra sida, Hälsovägen.

Etapp två: Ombyggnader i existerande sjukhusblocket, 2015-2020

Efter hand som verksamheter flyttar in i de nybyggda husen blir lokaler i de äldre delarna av huvudblocket lediga. Dessa byggs om, bland annat byts samtliga flerbäddsrum ut till enbäddsrum. Hit flyttar ett antal verksamheter som i dag är placerade i kringliggande byggnader.

Etapp tre: Tinnerbäckshuset, 2016-2021

Den tredje etappen innefattar ett helt nytt hus för all psykiatrisk vård, beroendevård samt habilitering. Det nya huset ersätter nuvarande lokaler och ger en modern och trivsam vårdmiljö för samtliga dessa patienter som idag vårdas i olika byggnader på och utanför US-området. Projektet sker i två etapper. Den första delen beräknas vara klar för inflyttning under 2019.

Ett nytt universitetshus för studenter och personal, 2013-2015

Förutom dessa tre projekt har även ett helt nytt hus byggts på Campus US. Det färdiga huset innehåller kontor för personal samt undervisningslokaler och sociala ytor för studenter vid den Medicinska fakulteten på Linköpings universitet. Det första spadtaget togs i oktober 2013 och i augusti 2015 invigdes universitets nya hus.

Kontakt

Bild på Reine Sundell

Reine Sundell

Fastighetschef

010- 103 87 14

e-post

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsutvecklingschef

010-103 04 19

e-post