Landstinget i Östergötland Bild på byggarbetare

Bygga för framtidens vård

Under de kommande åren satsar Region Östergötland miljardbelopp i förbättrade och nya lokaler för framtidens hälso- och sjukvård. Viktiga delar är patientsäkerhet, flexibla lokaler och höga miljökrav.

Inom Region Östergötland pågår flera omfattande byggprojekt. Våra två största sjukhus - Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping - håller på att omvandlas och Lasarettet i Motala har precis genomgått en omfattande renovering. I Vadstena pågår ett stort byggprojekt, där den Rättspsykiatriska regionkliniken ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö.

Lokaler anpassas efter vårdens behov

På sjukhuset bygger vi nytt för att vården ska kunna arbeta på bästa sätt - i dag och i framtiden. Därför byggs det med beredskap för förändringar i arbetssätt, rutiner och vårdbehov.

Flexibla lokaler underlättar i framtiden

Det handlar till exempel om att skapa vårdrum som ser likadana ut överallt. Det för att lätt kunna flytta verksamheter utan krav på ombyggnad i framtiden, för att underlätta för samverkan mellan yrkeskategorier och verksamheter och för att skapa en säkrare miljö för både patienter och medarbetare.

Enkelrum blir standard och ger bättre skydd för patienten

Två- eller flerbäddsrum byggs om till enkelrum för att minska risken för smitta och för att öka patienternas integritet. Lokalerna anpassas även för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning.

 

 • Drönarflygning över Universitetssjukhuset i Linköping

  Mellan den 8 och 31 juli kommer en avancerad drönare att flyga över Universitetssjukhuset i Linköping. Den ska samla in bildmaterial till en 3D-modell över sjukhuset.

  7 juli 2017


 • Markarbeten på US-området under sommaren

  Förberedande markarbeten pågår inför byggnationen av Tinnerbäckshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping. Under sommaren kommer sågning och spräckning av berg samt grävarbeten att utföras vilket medför en del buller från maskiner på området.

  22 juni 2017


 • Byggprojekt på Vrinnevi utökas

  Regionstyrelsen har fattat ett nytt inriktningsbeslut för ombyggnationen av Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN). Enligt det förlängs projektet Vision 2020 fyra år. Dessutom behöver investeringsramen utökas med ytterligare 900 miljoner kronor.

  14 juni 2017


 • Asfalteringsarbeten vid Vrinnevisjukhuset den 15 juni

  Asfalteringen sker på in- och utfarter till parkeringar på sjukhusets framsida och innebär begränsad framkomlighet på området under torsdag kväll.

  14 juni 2017


 • Snart mindre stökigt vid Norra entrén på US i Linköping

  Hallå där Andreas Bladh... projekt-och byggledare för de mark- och vägarbeten som har pågått på Sjukhusvägen vid Universitetssjukhuset i Linköping under två år. När blir det klart?

  12 juni 2017


 • Gångbro byggs till Hälsans hus på US i Linköping

  En gångbro ska byggas över den nya Hälsovägen vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) för att binda samman huvudblocket och Hälsans hus. Projektet består av två etapper. Först ska en ny entré byggas till Hälsans hus och därefter ska gångbron lyftas på plats. Arbetet beräknas vara klart i juni 2018.

  9 juni 2017


Kontakt

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Tillförordnad regiondirektör, Vårddirektör Universitetssjukhuset i Linköping

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post

Bild på Jan Cederborg

Jan Cederborg

Verksamhetschef

010-104 83 52

e-post