Landstinget i Östergötland Bild på byggarbetare

Bygga för framtidens vård

Under de kommande åren satsar Region Östergötland miljardbelopp i förbättrade och nya lokaler för framtidens hälso- och sjukvård. Viktiga delar är patientsäkerhet, flexibla lokaler och höga miljökrav.

Inom Region Östergötland pågår flera omfattande byggprojekt. Våra två största sjukhus - Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping - håller på att omvandlas och Lasarettet i Motala har precis genomgått en omfattande renovering. I Vadstena pågår ett stort byggprojekt, där den Rättspsykiatriska regionkliniken ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö. I Finspång sker en satsning på Finspångs vårdcentrum - en ny byggnad för hälso- och sjukvård som ska stå klar 2020. 

Lokaler anpassas efter vårdens behov

På sjukhuset bygger vi nytt för att vården ska kunna arbeta på bästa sätt - i dag och i framtiden. Därför byggs det med beredskap för förändringar i arbetssätt, rutiner och vårdbehov.

Flexibla lokaler underlättar i framtiden

Det handlar till exempel om att skapa vårdrum som ser likadana ut överallt. Det för att lätt kunna flytta verksamheter utan krav på ombyggnad i framtiden, för att underlätta för samverkan mellan yrkeskategorier och verksamheter och för att skapa en säkrare miljö för både patienter och medarbetare.

Enkelrum blir standard och ger bättre skydd för patienten

Två- eller flerbäddsrum byggs om till enkelrum för att minska risken för smitta och för att öka patienternas integritet. Lokalerna anpassas även för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning.

 

 • Rivningsarbete i huvudentrén på Vrinnevisjukhuset

  På tisdag den 7 november och torsdag den 9 november pågår rivning av en tegelvägg i Pressbyråns utflyttade lokaler i huvudentrén på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

  7 november 2017


 • Sprängningsarbeten startar vid Vrinnevisjukhuset

  Arbetet sker på sjukhusets nordöstra sida ner mot Gärdet och är en del av den planerade tillbyggnationen för Vrinnevisjukhusets vårdavdelningar. Det startar måndagen den 30 oktober och beräknas pågå i cirka fyra månader framåt.

  30 oktober 2017


 • Uppställning av bodar på sjukhusområdet i Norrköping

  Måndagen den 16 oktober startar arbeten med att sätta upp bodar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Arbetena sker utanför huvudentrén samt på parkeringen vid Gärdet.

  16 oktober 2017


 • Provsprängningar vid Vrinnevisjukhuset den 11 oktober

  Den 11 oktober mellan klockan 12 och 14 kommer borrning och provsprängning att ske på byggområdet ned mot Gärdetparkeringen vid Vrinnevisjukhuset. Arbetet kan innebära störningar i form av ljud och vibrationer. Provsprängningarna görs inför tillbyggnationen av vårdavdelningarna som vetter ner mot Gärdetparkeringen på sjukhuset.

  9 oktober 2017


 • Arbeten utmed Hälsovägen vid US i Linköping

  Mellan den 9 och 23 oktober pågår arbeten med att gjuta betongfundament för pelare till den gångbro som ska monteras över Hälsovägen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Arbetena sker utanför ingång 13. En del av körbanan närmast huvudblocket kommer att påverkas. Flaggvakter kommer att finnas på platsen för att leda trafiken.

  2 oktober 2017


Kontakt

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Vårddirektör Universitetssjukhuset i Linköping

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post

Bild på Jan Cederborg

Jan Cederborg

Verksamhetschef

010-104 83 52

e-post