Landstinget i Östergötland Bild på byggarbetare

Bygga för framtidens vård

Under de kommande åren satsar Region Östergötland miljardbelopp i förbättrade och nya lokaler för framtidens hälso- och sjukvård. Viktiga delar är patientsäkerhet, flexibla lokaler och höga miljökrav.

Inom Region Östergötland pågår flera omfattande byggprojekt. Våra två största sjukhus – Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping – håller på att omvandlas med flera större om-och nybyggnationer. I Vadstena pågår ett stort byggprojekt, där den Rättspsykiatriska regionkliniken ska få nya lokaler som motsvarar framtidens krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö. I Finspång sker en satsning på Finspångs vårdcentrum - en ny byggnad för hälso- och sjukvård som ska stå klar 2020. Och på Lasarettet i Motala sker en teknisk upprustning av fastigheterna. 

Lokaler anpassas efter vårdens behov

Vården förändras. De arbetsformer och verksamheter som finns idag kommer snart att se annorlunda ut. För att vi ska kunna fortsätta arbeta på bästa sätt – idag och i framtiden – bygger vi med beredskap för förändringar i arbetssätt, rutiner och vårdbehov.

Flexibla lokaler underlättar i framtiden

Det handlar till exempel om att skapa vårdrum som ser likadana ut överallt. Det för att lätt kunna flytta verksamheter utan krav på ombyggnad i framtiden, för att underlätta för samverkan mellan yrkeskategorier och verksamheter och för att skapa en säkrare miljö för både patienter och medarbetare.

Enkelrum blir standard och ger bättre skydd för patienten

Två- eller flerbäddsrum byggs om till enkelrum för att minska risken för smitta och för att öka patienternas integritet. Lokalerna anpassas även för att förbättra möjligheterna för forskning och utbildning.

 

  • Sjukhusvägen i Linköping avstängd för genomfart

    Lördag den 30 juni och söndag den 1 juli utförs asfaltering av kollektivtrafikstråket på Sjukhusvägen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Arbetet innebär att Sjukhusvägen inte är framkomlig för genomfart och att busshållplatsen US norra entrén kommer att vara stängd under denna tid.

    29 juni 2018


Kontakt

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsutvecklingschef

010-103 04 19

e-post