Region Östergötland

Byggplaner

Här beskriver vi i stora drag om- och nybyggnationerna av Vrinnevisjukhuset. Projekten kan befinna sig i olika skeden, från planering till färdigställda.

Karta över Vrinnevisjukhuset.

1. Nybyggnad för akutvård, dagkirurgi och förlossning

Byggtid: klar
Förlossningsavdelning (plan 2), dagkirurgi (plan 1), akutvårdsavdelningen AVA (plan 1) och entrén till akutmottagningen (entréplan).

2. Nybyggnad ambulanshall, diagnostik och intensivvård

Byggtid: 2016-2020
Ambulanshall togs i bruk i mars 2018, intensivvårdsavdelningen blev klar i februari 2020 och lokaler för klinisk kemi (på plan 1) planeras. 

3. Ombyggnad akutmottagning

Byggtid: klar 
Akutmottagning med akutröntgen samt lokaler för barnakuten.

4. Ombyggnad sterilcentral

Byggtid: klar 
Utökade ytor för godsmottagning, diskning, packning och förråd.

5. Om- och tillbyggnad av vårdavdelningar 

Byggtid: 2017-2024
Vårdavdelningar på tre plan, omklädningsrum i sutterängplan, ny personalentré och medicinteknisk verkstad.

6. Ombyggnad av huvudentrén

Byggtid: klar 
Större allmän yta och upprustade lokaler för service med kiosk, café och apotek.

7. Ombyggnad och renovering av mottagningar

Byggtid: ombyggnationerna av sjukhusets mottagningar sker etappvis. Under 2020 pågår ombyggnation av medicinmottagningen. Följande mottagningar är färdigställda: urologiska mottagningen, hjärtmottagningen, infektionsmottagningen och lungmottagningen.

8. Utbildnings- och konferenslokaler (ViN-gården)

Byggtid: klar
Lokaler för studenter, Clinicum, fackbibliotek samt administration för sjukhuset och Linköpings universitet.

9. Om- och tillbyggnad för kvinno-, barn-, ögon- samt öronkliniken

Byggtid: ej fastställd
Lokaler för BB, gynekologisk vårdavdelning och mottagning, öron-näsa-halskliniken, ögonmottagning, barnmottagning, barnavdelning och kvinnohälsan.

10. Ombyggnad för neonatalavdelning och ögonoperation

Byggtid: 2019-2020
Fler familjerum och fyra intensivvårdsplatser för för tidigt födda eller sjuka spädbarn.

11. Ombyggnad av lokaler för psykiatrisk vård

Byggtid: planering pågår, tidplan ej fastslagen för byggnation.
Modernisering av vårdavdelningar och mottagning för vuxenpsykiatrisk vård samt beroendevård.

12. Om- och tillbyggnation för vårdavdelningar och öppenvård 

Byggtid: 2019-2024
Vårdavdelningar på plan 1 och 2 och öppenvård i delar av entréplanet. Gemensamma omklädningsrum i sutterängplan.

13. Ombyggnation för jourcentral

Byggtid: klar
Ombyggnation för jourcentralen som ska flytta från lokaler i centrala Norrköping till Vrinnevisjukhuset.

14. Ombyggnation för självdialysmottagning

Byggtid: klar
Ombyggnad av lokaler för en helt ny självdialysmottagning på Vrinnevisjukhuset. 

15. Ombyggnation för fysiologiska kliniken

Byggtid: byggstart hösten 2020

16. Ombyggnation för sjukhusets sårvårdsplatser

Byggtid: klar
Ombygnad av fem vårdrum med kringliggande lokaler på infektionskliniken för att bättre kunna ta hand om patienter med svårläkta sår.

17. Ombyggnation för klinisk kemi, lab (hus 25, plan 1)

Byggtid: 2020
Nya anpassade lokaler för att kunna optimera användningen av klinisk-kemiska analyser på Vrinnevisjukhuset. 

Teknisk upprustning av sjukhuset

Byggtid: 2014-2024
Omfattar nytt rörpostsystem, nya energieffektiva värme-, vatten- och elsystem samt nytt sprinkler- och brandlarmsystem.

Kontakt

Bild på Martin Carlberg

Martin Carlberg

Projektchef bygg Vision 2020

010-103 62 89

e-post

Bild på Kerstin Jonsson

Kerstin Jonsson

Chefläkare, projektansvarig verksamhet Vision 2020

010-104 33 31

e-post