Region Östergötland

Byggplaner

Här beskriver vi i stora drag de om- och nybyggnationer av Vrinnevisjukhuset som är planerade i projektet Vision 2020.

Bilden visar en modell av Vrinnevisjukhuset.

1. Nybyggnad för akutvård, dagkirurgi och förlossning

Byggtid: 2015-2019
Verksamheterna flyttar in i det nya huset etappvis med start våren 2018. 
Förlossningsavdelning (plan 2), dagkirurgi (plan 1), akutvårdsavdelningen (AVA) (plan 1) och entrén till akutmottagningen (entréplan).

2. Nybyggnad ambulanshall, diagnostik och intensivvård

Byggtid: 2016-2019
Ambulanshall togs i bruk i mars 2018. 
Lokaler för klinisk kemi (plan 1) och intensivvårdsavdelning (plan 2) planeras.

3. Ombyggnad akutmottagning

Byggtid: klar i mars 2018
Akutmottagning med akutröntgen samt lokaler för barnakuten.

4. Ombyggnad sterilcentral

Byggtid: 2017-2019
Utökade ytor för godsmottagning, diskning, packning och förråd.

5. Om- och tillbyggnad av vårdavdelningar 

Byggtid: 2017-2024
Vårdavdelningar på tre plan, omklädningsrum i sutterängplan, ny personalentré och medicinteknisk verkstad.

6. Ombyggnad av huvudentrén

Byggtid: klar våren 2018
Större allmän yta och upprustade lokaler för service med kiosk, café och apotek.

7. Ombyggnad och renovering av mottagningar

Byggtid: ombyggnationerna av sjukhusets mottagningar sker etappvis. Under 2019 pågår ombyggnation av medicinmottagningen. Följande mottagningar är färdigställda: urologiska mottagningen, hjärtmottagningen och infektionsmottagningen.

8. Utbildnings- och konferenslokaler (ViN-gården)

Byggtid: klar 2017
Lokaler för studenter, Clinicum, fackbibliotek samt administration för sjukhuset och Linköpings universitet.

9. Om- och tillbyggnad för kvinno-, barn-, ögon- samt öronkliniken

Byggtid: ej fastställd
Lokaler för BB, gynekologisk vårdavdelning och mottagning, öron-näsa-halskliniken, ögonmottagning, barnmottagning, barnavdelning och kvinnohälsan.

10. Ombyggnad för neonatalavdelning och ögonoperation

Byggtid: 2019-2020
Fler familjerum och fyra intensivvårdsplatser för för tidigt födda eller sjuka spädbarn.

11. Ombyggnad av lokaler för psykiatrisk vård

Byggtid: tidplan ej fastslagen för byggnation.
Modernisering av vårdavdelningar och mottagning för vuxenpsykiatrisk vård samt beroendevård.

12. Tillbyggnad för vårdavdelningar och öppenvård 

Byggtid: planering sker successivt, tidplan ej fastslagen för byggnation
Vårdavdelningar på plan 1 och 2 och öppenvård i delar av entréplanet. Gemensamma omklädningsrum i sutterängplan.

Teknisk upprustning av sjukhuset

Byggtid: 2014-2024
Omfattar nytt rörpostsystem, nya energieffektiva värme-, vatten- och elsystem samt nytt sprinkler- och brandlarmsystem.

Kontakt

Bild på Lage Johansson

Lage Johansson

Projektchef bygg

010-103 82 42

e-post

Bild på Kerstin Jonsson

Kerstin Jonsson

Chefläkare, projektansvarig verksamhet Vision 2020

010-104 33 31

e-post