Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på sjukhusområdet i Norrköping.  

Karta över Vrinnevisjukhuset.

A. Nybyggnation för vårdavdelningar och mottagningar (hus 43)

Här pågår just nu mark- och grundläggningsarbeten.
Byggtid: 2019-2024

B. Ny kulvert till kommande tillbyggnad (hus 55)

Ny anslutningskulvert till de framtida till- och ombyggnaderna som bland annat kommer att inrymma BB, Öron-Näsa-Halskliniken, ögonmottagning, barnmottagning och kvinnohälsan.
Byggtid: 2021

C: Sjukhustandvård (hus 51 plan 09)

Ombyggnad och anpassning av sjukhustandvårdens lokaler.
Byggtid: våren 2021

D: Ombyggnation Fysiologiska kliniken (hus 25 plan 11)

Ombyggnation för bättre flöden och uppdaterade mottagningslokaler.
Byggtid: hösten 2020 - våren 2022

E: Ombyggnation av hus 35 (plan 10 - 12)

Projektering pågår. Ombyggnation av vårdavdelningar i befintligt hus 35.
Planerad byggstart våren 2022.

F: Planering för ombyggnation av restaurang och matsal (hus 25 plan 11)

Projektering pågår. Planerad byggstart hösten 2021.

Övriga projekt (hela sjukhuset)

Renovering av hissar

Alla befintliga hissar på sjukhuset ska renoveras. Arbetet sker i etapper, ett hisspar i taget.
Byggtid: Etappvis, pågående

Renovering av trapphus och huvudstråk

Byggtid: sker kontinuerligt

Ny- och ombyggnation av TDK-rum

Sjukhusets så kallade TDK-rum (tele- data- och kopplingsrum) byggs ut för att möta framtidens ökade krav på trådlös kommunikation. 
Byggtid: Etappvis, pågående

Kontakt

Bild på Martin Carlberg

Martin Carlberg

Projektchef bygg Vision 2020

010-103 62 89

e-post

Bild på Kerstin Jonsson

Kerstin Jonsson

Chefläkare, projektansvarig verksamhet Vision 2020

010-104 33 31

e-post