Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.  

Karta över Vrinnevisjukhuset.

A. Nybyggnation för vårdavdelningar

Under hösten 2019 pågår slutskedet i byggnationen av en ny huskroppen som ska rymma sjukhusets utbyggda vårdavdelningar. Därefter startar arbetet med att inreda våningsplanen. 
Byggtid: 2017-2022. De första vårdavdelningarna planeras att flytta in i augusti 2020.

B. Nybyggnation för vårdavdelningar

Vårdavdelningar ska byggas ut för att skapa fler vårdrum. Stommen till huset är rest och byggnationen är inne i slutskedet.
Byggtid: beräknad sluttid december 2019

C. Nybyggnation lokaler för intensivvårdsavdelning (IVA)

Nya lokaler för intensivvårdsavdelningen (IVA) byggs på plan 2 ovanför den nybyggda ambulanshallen.  
Byggtid: december 2018- december 2019. Verksamheten beräknas kunna flytta in i februari 2020.

D. Nybyggnation för vårdavdelningar och mottagningar (hus 43)

Här pågår just nu mark- och sprängningsarbeten.
Byggtid: 2019-2024

E. Ombyggnation för neonatalvård (hus 51, plan 2)

Moderna lokaler skapas för vård av för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn.
Byggtid: våren 2019-sommar 2020

F. Ombyggnation för ögonoperation och mottagning (hus 51 plan 1)

Här byggs lokaler för ögonoperationer och behandling. Tre operationssalar med kringytor. Även en mindre mottagningsdel finns i ytan.
Byggtid: våren 2019- sommar 2020

G. Ombyggnation för anestesiklinikens jourrum och administration. (Hus 21 plan 2)

Fler jourrum och fler administrativa arbetsplatser för personal skapas.
Byggtid: hösten 2019- sommar 2020

H. Ombyggnation för Jourmottagning (hus 41 entréplan)

Jourmottagningen i Norrköping flyttar till sjukhuset.
Byggtid: hösten 2019-januari 2020

I. Ombyggnation för sjukhusets sårvårdsplatser

Fem vårdrum med kringliggande lokaler byggs om på infektionskliniken för att ta hand om patienter med svårläkta sår. 
Byggtid: maj 2019-januari 2020

Övriga projekt (hela sjukhuset)

Renovering av hissar

Alla befintliga hissar på sjukhuset ska renoveras. Arbetet sker i etapper, ett hisspar i taget.
Byggtid: Etappvis, pågående

Ny- och ombyggnation av TDK-rum

Sjukhusets så kallade TDK-rum (tele- data- och kopplingsrum) byggs ut för att möta framtidens ökade krav på trådlös kommunikation. 
Byggtid: Etappvis, pågående

Kontakt

Bild på Lage Johansson

Lage Johansson

Projektchef bygg

010-103 82 42

e-post

Bild på Kerstin Jonsson

Kerstin Jonsson

Chefläkare, projektansvarig verksamhet Vision 2020

010-104 33 31

e-post

  • Sterilteknisk enhet på Vrinnevisjukhuset invigd

    I eftermiddag var det invigning av de ombyggda lokalerna för den steriltekniska enheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping med tal och sedvanlig bandklippning. Lokalerna är helt nyrenoverade och ingår i framtidsprojektet Vision 2020.

    24 oktober 2019