Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

Karta över Vrinnevisjukhuset 

A. Nybyggnation för vårdavdelningar

Just nu pågår resning av stommen och ytterväggar på den första tillbyggnaden av sjukhusets vårdavdelningar. Det arbetet beräknas pågå fram till sommaren 2019.
Byggtid: 2017-2024

B. Nybyggnation för vårdavdelningar

Vårdavdelningar ska byggas ut för att skapa fler vårdrum. Just nu pågår markarbeten.
Byggtid: beräknad sluttid december 2019

C. Nybyggnation "akuthuset"

Här pågår invändiga arbeten med att färdigställa lokalerna för verksamheterna som ska flytta in: akutvårdsavdelning (AVA), dagkirurgisk och endoskopisk enhet samt förlossningsavdelning
Byggtid: verksamheterna flyttar in under våren 2019

D. Ombyggnation lokaler för AK-mottagning

Ombyggnation av lokaler för AK-mottagning på plan 1, bredvid matsalen.
Byggtid:
hösten 2018-andra kvartalet 2019

E. Ombyggnation lokaler för sterilcentralen

Ombyggnation av sterilcentralens lokaler. Just nu pågår arbete med en ny disklina, personalrum och packrum.
Byggtid: 2017-2019

F. Utemiljöer

Renovering av innergård "Pingvingården". 

G. Ombyggnation lokaler för självdialysmottagning

Lokaler för en ny självdialysmottagning, på entréplan mot Blå porten. I projektet ingår även byggnation av rum för renvattentillverkning i kulvertplan.
Byggtid: hösten 2018-sommaren 2019

H. Nybyggnation lokaler för intensivvårdsavdelning (IVA)

Nya lokaler för intensivvårdsavdelningen (IVA) byggs på plan 2 ovanför den nybyggda ambulanshallen.  
Byggtid: byggstart december 2018

Övriga projekt (hela sjukhuset)

Renovering av hissar

Alla befintliga hissar på sjukhuset ska renoveras. Arbetet sker i etapper, ett hisspar i taget.
Byggtid: Etappvis, pågående

Ny- och ombyggnation av TDK-rum

Sjukhusets så kallade TDK-rum (tele- data- och kopplingsrum) byggs ut för att möta framtidens ökade krav på trådlös kommunikation. 
Byggtid: Etappvis, pågående

Kontakt

Bild på Lage Johansson

Lage Johansson

Projektchef bygg

010-103 82 42

e-post

Bild på Kerstin Jonsson

Kerstin Jonsson

Chefläkare, projektansvarig verksamhet Vision 2020

010-104 33 31

e-post