Region Östergötland

Byggplaner

Det nya vårdcentrumet byggs i centrala Finspång i kvarteret Borgmästaren utefter Bergslagsvägen. Den nya byggnaden uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter.

I grova drag kan byggprojektet delas upp i tre faser: rivning och bortforsling, markarbete och byggnad.Bilden visar tre faser i tidplanen för byggprojektet.

Tidplan fram till 2020

Jord- och bergschaktning pågick fram till april 2017. I september samma år påbörjades arbetet med att lägga grunden för byggnaden och platsgjutning. Därefter byggs stommen upp. Det arbetet pågick fram till december 2018 och avslutades med att tak inklusive tätskikt lades. Därefter började arbetet inne i byggnaden. Installationer av olika slag har pågått sedan byggstart och fortsätter nu inne i byggnaden tillsammans med övriga invändiga arbeten.

Våren 2020 påbörjas montage av fast inredning och under hösten görs de sista kompletteringarna. Provning och förbesiktning görs även det under hösten innan byggnaden står helt klar och är redo att tas i bruk av Region Östergötlands och Finspångs kommuns verksamheter.

Kontakt

Bild på Andreas Widgren

Andreas Widgren

Projektchef bygg

010-103 17 85

e-post