Region Östergötland

Byggläget just nu

Mars 2019

Innerväggar plan 10
Innerväggsmontage pågår för fullt med en bemanning på ca 28 personer. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2019. Plan 09 är till 90% klart, övriga plan pågår parallellt
 
Fläktrummet
Stommen till fläktrummet är klart och det är tätt hus. Invändiga arbeten i fläktrummet fortgår.
 
Fläktaggregat plan 13
Installatörerna arbetar parallellt med sina aktiviteter, som beräknas vara färdigt sommaren 2020, när vi går in i provningsfasen. För Elentreprenören pågår arbete med kanalisation och kabelstegar samt rör i vägg. Entreprenören för ventilation jobbar med att dra alla stammar samt montage i fläktrummet. VS‐entreprenören arbetar med att färdigställa undercentralen och att dra färdigt sina stammar. Även Sprinklerentreprenören drar stammar.
 
Spackling och målning plan 10
 
Tätning av partier utvändigt
Utvändigt pågår bland annat arbete med socklar som matrisgjuts.