Region Östergötland

Vårdcentrum Finspång

Vårdcentrum Finspång

I juni 2015 beslutade Region Östergötland att bygga ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång. Bygget startade hösten 2017 och vårdcentrum beräknas stå färdigt runt årsskiftet 2020-2021.

Byggnaden uppförs i fem plan och blir på totalt 17 000 kvadratmeter. 

Vårdcentrum Finspång ska bland annat innehålla:

  • vårdcentral med laboratorium
  • barn- och ungdomsmottagning
  • barnmorskemottagning
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårdsrehab
  • Finspångs kommuns korttidsavdelning
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

Region Östergötland satsar på Finspång

Satsningen på ett nytt vårdcentrum i Finspång handlar om att skapa förutsättningar för en fortsatt god hälso- och sjukvård i Finspång. Invånarna ska uppleva att de är trygga med vården i Finspång. Finspångs kommun och Region Östergötland har en långsiktig ambition för samverkan och utveckling av hälso- och sjukvården lokalt i Finspång. Att resurser samlas i en byggnad kommer att stärka möjligheterna till samverkan.

Bakgrund

Närsjukvården i Finspång finns i gamla byggnader och många av lokalerna är i stort sett uttjänta. Behovet av moderna och ändamålsenliga lokaler för hälso- och sjukvård kräver att en ny byggnad uppförs. Arbetet med en ny generalplan för om- och nybyggnation har pågått under ett antal år. Framför allt har man utrett placeringen av ett nytt vårdcentrum.

Det gemensamma beslutet blev en tomt i centrala Finspång i kvarteret Borgmästaren utefter Bergslagsvägen och 2011 kunde detaljplanearbetet påbörjas efter beslut i kommunstyrelsen. I juni 2015 gav regionstyrelsen klartecken till bygget av ett nytt vårdcentrum i Finspång, en investering på 580 miljoner kronor.

I mars 2017 var upphandlingen av entreprenör klar och NCC fick uppdraget att bygga Vårdcentrum Finspång på totalentreprenad. Därefter följde en gemensam planeringsfas med kalkylering, vidare projektering och rivningsarbeten på tomten. Själva byggnationen startade hösten 2017.

Kontakt

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsutvecklingschef

010-103 04 19

e-post

Bild på Magnus Oweling

Magnus Oweling

Närsjukvårdsdirektör, Finspång

010-104 24 17

e-post

Bild på Andreas Widgren

Andreas Widgren

Projektchef bygg

010-103 17 85

e-post

Andra webbplatser