Region Östergötland

Vårdcentrum Finspång

Vårdcentrum Finspång

I Vårdcentrum Finspång, samlar vi resurser för en trygg, nära och god hälso- och sjukvård i nära samverkan med Finspångs kommun. Vårdcentrum Finspång tar emot de första patienterna i december 2020.

Samlad vård

Vi samlar all vård under samma tak i den centralt placerade fastigheten. Det är tryggt, enkelt och smidigt för patienterna och ger en ökad möjlighet för enheterna att samverka kring exempelvis utrustning och personal.

Vårdcentrum Finspång omfattar:

  • vårdcentral med laboratorium
  • barn- och ungdomsmottagning
  • kvinnohälsan och barnavårdscentral
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårds rehab
  • Finspångs kommuns korttidsavdelning
  • psykiatri
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet

Vårdavdelningar med enkelrum

Alla vårdrummen blir enkelrum för att öka integriteten för patienten, skapa bättre förutsättningar för större delaktighet i den egna vården, minska risken för smittspridning samt ge plats för anhöriga. De nya, fräscha och ändamålsenliga lokalerna ger också en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Fakta

• Byggnaden uppförs i fem plan.
• Ytan är 17 000 kvadratmeter.
• Lokalerna är flexibla och kan förändras i omfattning och innehåll i framtiden utan stora ombyggnationer.
• Huset har 600 paneler med solceller på taket med 160 000 kWh i beräknad årsproduktion. Det motsvarar elbehovet hos 32 småhus.
• Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Bakgrund

Bakgrunden till nybyggnationen är att Närsjukvården i Finspångs lokaler är gamla och till stor del uttjänta.

2011 startade detaljplanearbetet kring ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång efter beslut i kommunstyrelsen i Finspång.

2015 beslutade Region Östergötland att bygga ett nytt vårdcentrum i Finspång, en investering på 580 miljoner kronor.

2017 startade bygget av Vårdcentrum Finspång med NCC som totalentreprenör.

2020 står bygget färdigt och de första patienterna tas emot i slutet av december.

Kontakt

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsutvecklingschef

010-103 04 19

e-post

Bild på Magnus Oweling

Magnus Oweling

Primärvårdsområdeschef, programansvarig för Nära vård

010-104 24 17

e-post

Bild på Andreas Widgren

Andreas Widgren

Projektchef bygg

010-103 17 85

e-post

Bild på Lise-Lotte Bergström

Lise-Lotte Bergström

Projektledare verksamhet

010-104 24 91

e-post