Region Östergötland

Skisser på de nya byggnaderna

Rättspsykiatriska klinikens nybyggnader kommer utseendemässigt att smälta väl in i den traditionsrika miljön i Vadstena.

De nya byggnaderna påminner om de befintliga exempelvis när det gäller valet av fasader, husens bredd och höjd, takfall liksom riktningen av de flesta byggnaderna. Samtidigt kommer det självklart att synas att sjukhuset är nytt.

Bilden visar en arkitektsritad bild av en blivande vårdavdelningBlivande vårdavdelning

Bilden visar en arkitektsritad bild av fasadernaFasader  

Bilden visar en arkitektsritad bild av en vårdavdelning med patientrum
Vårdavdelning med patientrum

Bilden visar en arkitektsritad bild av en vårdbyggnad med aktivitetslokalerMitten av vårdbyggnad med aktivitetslokaler

Bilden visar en arkitektsritad bild av ett aktivitetshusParti med något bredare aktivitetshus till vänster