Region Östergötland

Byggplaner

Bygget på Birgittaområdet i Vadstena sker i fem etapper fram till 2021, då den nya rättspsykiatriska kliniken beräknas stå färdig.

Mycket kommer att hända på området då byggnader rivs och ersätts med nya. Nedan presenteras etapperna.

Etapp 6

Bygget är nu inne i etapp 6 som innebär att en byggnad rivs och ersätts med aktivitets- och administrativa lokaler.

 

Etapp 5

Bygget är nu inne i etapp 5 som innebär att två byggnader rivs och att en tredje vårdpaviljong samt den yttre delen av staben nybyggs (rödmarkerat nedan).

 

Etapp 4

Etapp 4 innebär att huvuddelen av den nya kliniken byggs. Detta skede startar så snart den första rivningen (etapp 3) är avklarad och pågår sedan kontinuerligt under lång tid.Bilden visar byggetapp nr 4

Etapp 3

Etapp 3 innebär att paviljong K5 rivs.

Etapp 2

Etapp 2 består av omflyttning av avdelningar och erbjuder en kort paus i byggnationen.

Etapp 1

I första etappen byggs en ny teknikbyggnad.

Kontakt

Bild på Andreas Widgren

Andreas Widgren

Projektchef bygg

010-103 17 85

e-post