Region Östergötland

Rättspsykiatriska regionkliniken

Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena ska få nya lokaler som motsvarar framtiden krav på vårdkvalitet, säkerhet och miljö. Bygget sker i flera etapper och beräknas vara klart under 2021.

De nya lokalerna skapar förutsättningar att vårda patienterna i en så normal och hemlik miljö som möjligt, samtidigt som beredskap finns att ta emot patienter av högsta säkerhetsklass.

Under åren har behovet av vårdplatser ökat inom sydöstra sjukvårdsregionen, vilket gör att klinikens uppdrag ökat och därtill antalet planerade vårdplatser.

Bakgrund

I Vadstena finns en mycket lång tradition av psykiatrisk vård med rötter ända tillbaka till 1400-talet. Även om många byggnader från tidigare århundraden idag är försvunna, så bär verksamheten historien vidare. Sjukhusområdet i nuvarande utformning byggdes på 1950-talet och nyttjades ursprungligen för allmänpsykiatrisk slutenvård. Sjukhuset var då en av de större anläggningarna i Sverige i sitt slag.

Den nuvarande rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena startade sin verksamhet i november 1986. Kliniken hade då 20 vårdplatser. Verksamheten har därefter successivt utökats till dagens 75 vårdplatser. De nuvarande lokalerna som färdigställdes på 1950-talet är uttjänta i flera avseenden. Förutom att de är nedslitna och i stort behov av renovering är de inte planerade utifrån dagens och morgondagens krav på vårdmiljö och säkerhet.

Mot denna bakgrund beslutade landstingsstyrelsen i augusti 2012 att investera totalt 525 miljoner kronor för att bygga helt nya lokaler för verksamheten. I december 2012 togs det första spadtaget till den nya kliniken, där första etappen blev klar våren 2017.

Kontakt

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Chef för regionfastigheter

010-103 04 19

e-post

Bild på Helén Lövborg

Helén Lövborg

Centrumchef för närsjukvården i västra Östergötland

010-104 75 26

070-332 09 50

e-post

Bild på Andreas Widgren

Andreas Widgren

Projektchef bygg

010-103 17 85

e-post