Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på Universitetssjukhuset i Linköping.

Karta över Universitetssjukhuset i Linköping. 

A. Nybyggnation av Tinnerbäckshuset

På det sydöstra sjukhusområdet byggs ett nytt hus med lokaler för psykiatrisk vård, beroendevård samt habilitering. Resning av stomme/ytterväggar för första etappen är avslutad och nu pågår invändiga bygg- och installationsarbeten, samt utvändiga kompletteringar.
Byggtid: Projektet pågår fram till 2024 och sker i två etapper. Första delen ska vara klar för inflyttning under 2021. Läs mer om projektet Tinnerbäckshuset >>

B. Ombyggnationer för vårdavdelningar

I sjukhusets huvudbyggnad pågår ombyggnationer av lokaler för flera vårdavdelningar. Arbeten sker på plan 12, 16, 17, 18 och 19. Under byggnationen kan det vara lite stökigt med oljud, materialtransporter och många byggarbetare på plats.
Byggtider:
Plan 19: klart november 2020
Plan 18: klart oktober 2019
Plan 17: klart oktober 2019
Plan 16: klart november 2020
Plan 12: klart december 2019 (etapp 2 och 3)

C. Upprustning av innergård i huvudbyggnaden

Arbete pågår med stenläggning och planteringar på innergården
Byggtid: april 2019 - december 2019

D. Ombyggnation för nya expeditioner, jour- och anhörigrum

Hus 430, mellan ingång 12 och 13 på plan 12 och 13
Byggtid plan 12: mars - december 2019
Byggtid plan 13: mars 2019- Februari 2020

E. Renovering av tak och fasader

Byggtid: 2018 - tredje kvartalet 2020

F. Renovering av tak och fasader 

Byggtid: 2018 - tredje kvartalet 2020

Karta över byggarbetsområden på universitetssjukhuset

Se karta över aktuella byggarbetsområden och avspärrningar >> 

Kontakt

Bild på John Gentz

John Gentz

Projektchef Framtidens US

0702-36 53 20

010-103 16 77

e-post

  • Elsa Brändströms gård på US invigd

    Dagsljus, frisk luft och grönska. Det är exempel på vad den nya innergården på Universitetssjukhuset i Linköping (US) erbjuder sina besökare. Under måndagen invigdes Elsa Brändströms gård.

    27 januari 2020