Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på Universitetssjukhuset i Linköping.

Pågående byggprojekt

Karta över sjukhusområdet i Linköping. 

A. Nybyggnation av Tinnerbäckshuset

På det sydöstra sjukhusområdet byggs ett nytt hus med lokaler för psykiatrisk vård, beroendevård samt habilitering. Resning av stomme/ytterväggar för första etappen är avslutad och nu pågår invändiga bygg- och installationsarbeten, samt utvändiga kompletteringar.
Byggtid: Projektet pågår fram till 2024 och sker i två etapper. Första delen ska vara klar för inflyttning under 2021. Läs mer om projektet Tinnerbäckshuset >>

B. Ombyggnationer för vårdavdelningar

I sjukhusets huvudbyggnad pågår ombyggnationer av lokaler för flera vårdavdelningar. Arbeten sker på plan 12, 17, 18 och 19. Under byggnationen kan det vara lite stökigt med oljud, materialtransporter och många byggarbetare på plats.
Byggtider:
Plan 19: klart november 2020
Plan 18: klart oktober 2019
Plan 17: klart oktober 2019
Plan 12: klart december 2019 (etapp 2 och 3)

C. Ny länkbyggnad och upprutning av innergård

Administrativa lokaler för Linköpings universitet: slutbesiktning 2019-02-28, beräknad inflyttning i april 2019
Tätning och dränering av innergård: slutbesiktning 2019-03-28
Ytskikt innergård, stenläggning och planteringar: byggtid april 2019-hösten/vinter 2019

D. Renovering av fasad vid ingång 13

Byggtid: december 2018-februari 2019

E. Ombyggnation för nya expeditioner, jour- och anhörigrum

Hus 430, mellan ingång 12 och 13 på plan 12 och 13
Byggtid: mars-december 2019

F. Renovering av tak och fasader

Byggtid: 2018-2019

H.  Markarbeten

Byggtid: december 2018

I. Sjukhusvägen södra etappen

Byggtid: juni 2017- våren 2019

I. Renovering av tak och fasader vid ingång 48

Byggtid: september-november 2018

J. Sanering av ledningar under mark

Karta över byggarbetsområden på universitetssjukhuset

Se karta över aktuella byggarbetsområden och avspärrningar >> 

Kontakt

Bild på John Gentz

John Gentz

Projektchef Framtidens US

0702-36 53 20

010-103 16 77

e-post