Region Östergötland

Testa dina nya idéer

Innovativt handtag till rollator

Hälso- och sjukvården är ständigt i behov av nya effektiva metoder och produkter som kan bidra till en ökad vårdkvalitet och samtidigt spara på gemensamma resurser.

Ett ständigt förbättringsarbete pågår i Region Östergötland och behovet av nya lösningar är stort.

Test och innovation erbjuder professionellt stöd vid utveckling av innovationer inom hälso- och sjukvård.

Som företag kan ni få stöd med att testa och utveckla innovationer i nära samarbete med vårdens olika yrkesgrupper.

Denna webbplats