Region Östergötland

Beslutade och kommande konstuppdrag

Beslutade konstuppdrag FUS 1 och 2

Delprojekt 1-Huvudstråket mellan Norra och Södra entrén:

 • Morag Myerscough

Delprojekt 2- Ljusgården Norra entrén:

 • Sophie Tottie
 • David Taylor

Delprojekt 3- Inre miljö Södra entrén:

 • Astrid Sylwan

Delprojekt 4- Yttre miljö, entrétorg och inre miljö entréplan i Norra entrén samt övrig yttre miljö:

 • Anders Sletvold Moe
 • Johan Paalzov

Beslutade konstuppdrag för Rättspsykiatriska regionkliniken

Inre miljö delprojekt 1:

 • Johan Furåker

Yttre miljö delprojekt 3

 • Ebba Bohlin

Beslutade konstuppdrag Vrinnevisjukhuset VISION

 • Fredric Ilmarson
 • Ulla Fredriksson
 • Martin Wickström

Beslutade konstuppdrag Tinnerbäckshuset (US 3)

 • Frida Oliv
 • Anna Lerinder
 • Truls Melin

Beslutade Konstuppdrag Finspångs Vårdcentrum

 • Sissi Westerberg
 • Christian Partos

Vissa avsteg från konstprogrammen kan förekomma då nya förutsättningar kan dyka upp under projektens gång som löper över flera år.