Region Östergötland

Konstuppdrag och inköp

Välkommen att skicka in intresseanmälan avseende konstnärliga gestaltningsuppdrag och inköp.  

Under närmaste framtiden kommer ett antal nybyggnadsprojekt att genomföras inom Region Östergötland.  

Intresseanmälan ska lämnas i form av en A4-mapp med bilder*, CV/kontaktuppgifter och kort presentation av ditt konstnärskap. Region Östergötland har intresserade av alla konstnärliga uttryck, även design och konsthantverk.  

* Bifoga max 12 utskrivna bilder på verk/projekt. Varje bild ska vara märkt på baksidan med för- och efternamn samt vara instoppad i en A4-plastficka med hålslag. Bifoga numrerad lista med uppgifter om teknik, titel och mått, eventuell placering och årtal. Katalog samt övrigt tryckt eller digitalt material (CD) kan bifogas separat.  

Skicka din ansökan till:
Region Östergötland
Reception Brevduvan
Klostergatan 19c
581 85  LINKÖPING  

Giltigheten på en intresseanmälan varar till cirka år 2020. Det finns inget ”sista datum” för inlämning av intresseanmälan. Ju förr en intresseanmälan lämnas in desto fler uppdrag och inköp återstår. Information om när sista uppdraget är beslutat kommer att framgå på webbplatsen. Vid behov kan en intresseanmälan kompletteras och uppdateras under giltighetstiden. Observera att den som lämnar en intresseanmälan inte får någon särskild återkoppling på att den kommit fram.

Kommande konstupphandlingar

Fram till år 2020 kommer ett antal nybyggnadsprojekt att genomföras inom Region Östergötland. Det innebär att ett antal konstnärliga gestaltningsuppdrag samt löskonstinköp kommer att göras under perioden.  

Region Östergötland har en transparant process vid upphandling av konst. En konststyrgrupp (sakkunnig kommitté) gör urval från insända intresseanmälningar utifrån de krav, mål och visioner som finns angivna i konstprogrammen.  

Beslutade byggprojekt:

  • Framtidens US Linköping (FUS)
  • Psykiatrihus Linköping
  • Rättspsykiatrisk Regionklinik Vadstena (RPR)
  • Vision 2020 Vrinnevisjukhuset Norrköping
  • Finspångs vårdcentrum 

De platser som just nu är aktuella för konstnärliga gestaltningsuppdrag är:

  • Framtidens US i Linköping: Konstprojekten är färdigställda
  • Rättspsykiatrisk regionklinik i Vadstena (RPR)
  • Vision 2020 Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  • Psykiatrihus i Linköping
  • Finspångs vårdcentrum