Region Östergötland

Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Ett antal nybyggnadsprojekt kan komma att genomföras inom Region Östergötland. När det är aktuellt med utlysningar av konstnärliga gestaltningsuppdrag kommer det att framgå på denna sida.

De intresseanmälningar som inkommit före 2020-03-13 har beaktats i nedan följande byggprojekt. Samtliga konstnärliga gestaltningsuppdrag är tillsatta.

• Framtidens US Linköping (FUS)
• Psykiatrihus Linköping
• Rättspsykiatrisk Regionklinik Vadstena (RPR)
• Vision 2020 Vrinnevisjukhuset Norrköping
• Finspångs vårdcentrum

Kommande konstuppdrag

Vi har inga aktuella upphandlingar för tillfället.