Om regionen

Bilden visar en man som pratar i telefonen

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktinformation till den politiska ledningen, hälso- och sjukvårdsledning, regionledningskontoret, regional utveckling, tjänstemannaledning med flera.

 

Bilden visar miljösymboler på ett tangentbord

Klimatfärdplan för Region Östergötland

Region Östergötland har antagit en klimatfärdplan, som syftar till att ta konkreta kliv framåt i klimatarbetet. 

 

Bildlänk till information om innovationsupphandling

Vad är en innovationsupphandling?

Region Östergötland samverkar med näringslivet för att hitta effektiva lösningar på befintliga och framtida utmaningar.

 

 Här hittar du filmer som är producerade av Region Östergötland

Filmer om Region Östergötland

Region Östergötlands kalendarium