Region Östergötland

Tillkännagivande av brådskande ärende till regionfullmäktige 2020-06-17

[2020-06-16]

Härmed tillkännages i enlighet med 5 kap. 14 § Kommunallagen att ärende Egenavgift för ökad nationell testning av covid-19 kommer att behandlas på regionfullmäktige 2020-06-17.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Sammanträdeshandlingar