Region Östergötland

Anslagbevis 2020-03-05 av protokoll

[2020-03-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 27 februari 2020 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 5 mars 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll