Region Östergötland

Anslgsbevis 2020-03-16 för omedelbar justering av protokoll

[2020-03-16]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 16 mars 2020 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har följande ärende, § 11 omedelbart justerats.


Beslut om leverantör avseende upphandling av externa vårdtjänster i Linköping


Dnr: HSN 2019-483


Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.


Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.