Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-03-23 för protokoll

[2020-03-23]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 16 mars 2020 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 23 mars 2020.

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska var gjorda senast tre veckor efter detta datum