Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-05-18 för protokoll

[2021-05-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 6 maj 2021 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 18 maj 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll