Region Östergötland

Anslagsbevis 2021-01-05 för protokoll

[2021-01-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 27 november 2020 med Samverkans-nämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har justerats den 5 januari 2021.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll