Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-12-22 för protokoll

[2020-12-22]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 18 december 2020 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 18 december 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

 

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/64-styrelsemoten

 https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/222-2020