Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-12-18 av protokoll

[2020-12-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 3 december 2020 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 18 december 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll