Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-12-14 av protokoll

[2020-12-14]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 8 december 2020 med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 14 december 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll