Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-12-08 protokoll

[2020-12-08]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionstyrelsen den 11 november 2020 har justerats den 7 december 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll