Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-12-08 för omedelbar justering av protokoll

[2020-12-08]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 8 december 2020 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 145 omedelbart justerats.

Beslut om leverantör vid upphandling av specialiserad vuxenpsykiatrisk öppenvård

Dnr: HSN 2020-524

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.