Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-12-07 protokoll

[2020-12-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionfullmäktige den 24 november 2020 har justerats den 7 december 2020.


Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.


Sammanträdeshandlingar och protokoll