Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-12-07 för protokoll

[2020-12-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 november 2020 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 7 december 2020.

 

Beslutet i sin helhet finns tillgänglig i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

 

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.