Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-12-08 för protokoll

[2020-12-08]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 20 november 2020 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 4 december 2020.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/64-styrelsemoten
https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/222-2020