Region Östergötland

Anslagsbevis 2020-11-12 för protokoll

[2020-11-13]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 23 oktober 2020med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 2 november 2020.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://samordning.org/svo/images/Styrelseprotokoll_den_23_oktober.pdf

 

Andra webbplatser